Phim Mới 2023 | ĐẶC CÔNG THIẾT QUYỀN Full

ĐẶC CÔNG THIẾT QUYỀN

Đạo diễn: Vỹ Đại Quân.

Diễn viên: Cảnh Lạc, Công Lỗi, Trần Lệ Na.

Phim ĐẶC CÔNG THIẾT QUYỀN kể về năm 1941, 30 nhân sĩ trung nghĩa thành lập tổ chức Thiết Quyền. Tổ chức mong muốn diệt trừ kẻ gian, nào ngờ tin tức bị lộ, 28 người bị hại. Hai người còn sống sót là Dương Mộc và Đồng tham mưu không hề hay biết thân phận của nhau. Họ tiếp tục nằm vùng kháng chiến và hoàn thành sứ mệnh.

Add your comment

Your email address will not be published.