BINH XUẤT ĐỒNG QUAN

BINH XUẤT ĐỒNG QUAN

Bộ phim BINH XUẤT ĐỒNG QUAN dựa trên sự thật về cuộc kháng chiến đẫm máu của những người lính. Và nhân dân Đồng Quan sát cánh bên nhau bảo vệ quê hương trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật.

Add your comment

Your email address will not be published.