Phim Sư Đoàn Mãnh Hổ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Diễn viên : Nhậm Trình Vĩ, Tào Hi Văn,Lý Y Linh,Doãn Chú Tinh,…

Nội Dung phim Sư Đoàn Mãnh Hổ của tôi năm 1942, lực lượng Quân đoàn 4 đã vượt sông về phía nam. Và thành lập căn cứ chống Nhật ở phía Nam Hồ Bắc, lấy Đại Mạc Sơn làm trung tâm. Đầu tháng 8 năm 1945, vào ngày cưới của Trịnh Sảng. Con trai của Trịnh Quang Minh – người đứng đầu trấn Hương Mộc. Và Từ Xán Lạn – con gái của Từ Thiên, quân Nhật đã giết chết một đứa trẻ Trung Quốc.

Phim Sư Đoàn Mãnh Hổ.

Từ Thiên đã đứng ra chống lại người Nhật, trung úy Đông Dã cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt ẩn sau bộ mặt điềm tĩnh. Hắn muốn Từ Thiên phải chịu ba phát súng của quân Nhật đổi lấy sự an toàn cho cả trấn. Từ Thiên liệu sẽ phải làm gì để để chống lại thế lực muốn xâu xé cả dân tộc?

https://www.youtube.com/watch?v=suJWkPexO3I

Add your comment

Your email address will not be published.

2 Comments

CLOSE
CLOSE